Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Tipuri de impozitare pentru microintreprinderi in 2016

Tipuri de impozitare pentru microintreprinderi in 2016

Noile cote de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, valabile de la 1 ianuarie 2016, sunt:

a) 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;

b) 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;

c) 3 % pentru microintreprinderile care nu au salariati.

În cazul în care în cursul anului fiscal numărul de salariați se va modifica, cotele de impozitare prevăzute mai sus se vor aplica în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru microîntreprinderile care au unul, respectiv doi salariați, și care vor aplica cotele de impozitare prevăzute, al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați va fi considerată îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

In Codul fiscal adoptat in septembrie 2015, prin Legea 227/2015, impozitul pentru microintreprinderi ramanea la 3% pe venituri, cu exceptia firmelor nou infiintate, care beneficiau de un impozit de numai 1%, pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii firmei.

Prevederile se aplica daca, in cadrul unei perioade de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:

a) lichidarea voluntara prin hotararea adunarii generale, potrivit legii;
b) dizolvarea fara lichidare, potrivit legii;
c) inactivitate temporara, potrivit legii;
d) declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
e) majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati;

f) actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.

Totodata, la acest capitol, noua ordonanta mareste plafonul pana la care firmele pot fi considerate microintreprinderi, astfel incat sa poata plati impozit pe venit de maximum 3%, in loc de impozit pe profit de 16%.

Prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Totuşi, condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

  • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial daca fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
  • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Codul fiscal stabileşte că o microîntreprindere este o persoană juridică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent.

  • realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc sau activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale;
  • realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
  • realizează venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
  • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale;
  • nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.

 

Valentin Duta

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button