Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

TVA 19 %. Ce trebuie sa stim !

Mai sunt doar cateva zile pana la intrarea în vigoare a noii cote de 19%, iar la trecerea în noul an casele de marcat și programele informatice vor trebui să fie pregătite pentru a emite bonuri fiscale/ facturi fiscale cu noua cotă de TVA.

Trebuie sa fiti pregatiti si sa luati masurile necesare inca din prima zi a anului pentru schimbarea cotei de tva in programele de gestiune sau in programele de emitere facturi.

Nu există o lege care să impună operatorilor economici să reducă prețurile ca urmare a reducerii cotei TVA, astfel încât reducerea TVA nu este necesar sa se reflecte în unele situații și în prețul final al bunurilor/serviciilor.

Pentru societatile cu case de marcat, trebuie avut in vedere modificarea cotei de TVA de pe casa de marcat. Aceasta modificare se face prin programare la furnizorul de unde aveti casa de marcat.

In urmatoarele facturarea se va face la cota de tva aferenta anului 2016:

  • bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformității când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar;
  • prestările de servicii care determină decontări sau plăți succesive, cum sunt serviciile de construcții-montaj, consultanță, cercetare, expertiză și alte servicii similare care sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situații de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe bază cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcție de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari;
  • bunurile livrate în baza unui contract de consignație când se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienților săi;
  • operaţiunile de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumita perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil pentru care serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii.
  • bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformității când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar;
  • stocurile la dispoziția clientului când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentru activitatea de producție;
  • livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile când data livrării din punct de vedere al TVA este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar, cu excepția contractelor cu plată în rate, pentru care predarea bunului se face la final;
  • livrările de bunuri şi prestările de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea pentru care se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, fără ca perioada de decontare să depaşească un an;

Amenzi/sanctiuni. Pentru emiterea de bonuri fiscale care nu conţin cota corectă de TVA societatea poate fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 2.000 şi 4.000 de lei (art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014).

Valentin Duta

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button