Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor – buget (alocare inițială și supracontractare):

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor – buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro

I. Obiectiv: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

II. Buget alocat: 450 milioane de euro (supracontractare)

III. Sursa de finanțare (fonduri europene,buget): FEDR și buget de stat

IV. Perioada de desfășurare (valabilitate aschemei): 2020 – 2023

V. Beneficiar: IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

VI. Descriere: Se are în vedere sprijinirea dezvoltării IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.
În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională,
națională sau internațională).

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializareon-line

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

  • implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor saudiferitelor procese specifice, sistemelorde management al calității, al mediului sau sănătății.
  • internaționalizare (participarea la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional.
Valoarea eligibilă a unui proiect este între 200.000 euro și 1.000.000 euro.
Pentru investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional contribuția beneficiarului la proiect depinde de intensitățile stabilite prin regulamentele ajutorului de stat, respectiv Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat. Pentru investițiile finanțabile prin ajutor de minimis contribuția beneficiarului la proiect este de minim 10% din valoarea eligibilă de minimis a proiectului.
Apelurile sunt competitive, finanțarea acordându- se în funcție de punctajul obținut (sunt evaluate toate proiectele depuse).

 

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button