Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP)

Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP). Ministerul Economiei, prin reprezentanții secretarii de stat Liviu Rogojinaru, Daniela Nicolescu și secretarul de stat în MEEMA Emil-Răzvan Pîrjol au avut în 1 iulie 2020 o nouă rundă de consultări cu reprezentanții mediului de afaceri pe tema accesării schemelor de sprijin pentru companiile afectate de criza provocată de[…]

Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru companii – buget:

Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru companii – buget: 30 mil. euro I. Obiectiv: asigurarea de resurse pentru companiile mari și medii care investesc fonduri în procesul de educare a forței de muncă pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți, linii tehnologice automatizate etc.), dar și pentru companiile mici și medii care investesc[…]

Granturi pentru digitalizarea IMMurilor

Granturi pentru digitalizarea IMMurilor – buget: 150 mil. euro I. Obiectiv: sprijinirea activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu activitate de producție care au drept scop dotarea cu echipamente IT, utilizarea semnăturii electronice, conectarea la broad-band, achiziționarea de softuri standardizate și personalizate, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice etc. II. Valoarea apelului[…]

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative – buget: 150 mil. euro I. Obiectiv: susținerea activităților antreprenoriale ale studenților începând cu anul al doilea de studiu, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor în domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională pentru Competitivitate a României precum și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare. Schema susține înființarea[…]

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari – buget (alocare inițială și supracontractare)

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari – buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro I. Obiective: îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentruCompetitivitate. II. Buget alocat: 150 milioane de euro (buget total din supracontractare – 550 mil euro). III. Sursa de finanțare[…]

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor – buget (alocare inițială și supracontractare):

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor – buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro I. Obiectiv: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. II. Buget alocat: 450 milioane de euro (supracontractare) III. Sursa de finanțare (fonduri europene,buget): FEDR și buget de stat IV. Perioada[…]

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi – buget: 117 mil. euro și fonduri suplimentare prin supracontractare: 130 mil. euro I. Denumire: Granturi IMM Axa 2.1 II. Obiectiv: Consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. III. Buget alocat: 117 mil. euro și fonduri suplimentare,[…]

Granturi de sprijin pentru structurile sportive

Granturi de sprijin pentru structurile sportive – buget: 180 mil. euro I. Obiectiv: finanțarea structurilor sportive aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului. Finanțarea asigură investiții în infrastructura sportivă. Schema este în valoare de 180 milioane de euro – de la bugetul statului. II. Valoarea grantului: până la 200.000 euro, o singură dată III.[…]