Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari – buget (alocare inițială și supracontractare)

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari – buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro

I. Obiective: îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentruCompetitivitate.

II. Buget alocat: 150 milioane de euro (buget total din supracontractare – 550 mil euro).

III. Sursa de finanțare (fonduri europene,buget): FEDR și buget de stat.

IV. Perioada de desfășurare (valabilitate a schemei): 2020 – 2023

V. Beneficiar: IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

VI. Descriere: Investițiile eligibile in cadrul acestui apel sunt investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale. Sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat.

 

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button