Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Investitii în activitati productive (fosta masura 3)

Investitii în activitati productive (fosta masura 3).

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat astăzi spre consultare ghidul solicitantului pe care vor trebui să îl urmeze antreprenorii care doresc să obțină finanțare pentru afacerile afectate de COVID-19. Noua oportunitate de finanțare a apărut ca urmare a anulării de către ministrul Năsui a Măsurii 3 din cadrul OUG 130.

Prezentul tip de proiect se adresează IMM-urilor, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro, iar valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

Tipuri de activități eligibile

 • Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Beneficiarii eligibili:

 • Societate cu activitate curenta/operationala de minim un an;
 • Profit operational realizat in unul din ultimii doi ani;
 • Societatea nu este in dificultate;
 • Realizeaza veniturile planificate in planul de afaceri;
 • Dispun de cofinantarea proprie a proiectului;

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

  • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
  • Clasa F – Construcții;
  • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
  • Clasa H – Transport și depozitare;
  • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
  • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
  • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
  • Clasa P– Învățământ;
  • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
  • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
  • Clasa S – Alte activități de servicii.

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:

 1. Achizitia de spatii in valoare de maxim 50 % – mai putin sedii de birouri si pentru activitati imobiliare;
 2. Achizitie mijloace de transport electric sau hibrid ( autoturisme, autobuze, autoutilitare, incarcatoare );
 3. Realizarea de constructii;
 4. Achizitia de echipamente / utilaje;
 5. Achizitia de echipamente, inclusiv echipamente IT;
 6. Cheltuieli de consultanta;
 7. Cheltuieli de promovare;
 8. Cheltuieli de mediu;
 9. Cheltuieli privind studiile;
 10. Achizitia de mobilier specific sau de birou;

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru înreptinderi mijlocii.

Poti descarca ghidul de aici: Investitii in activitati productive (745 downloads)     Sursa

Ghidul Solicitantului se afla in consultare publica pana la data de 24.09.2021. Cel mai probabil acesta o sa mai sufere modificari.

 

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 40 puncte

 • ≥30% – 40 puncte;
 • ≥25 < 30% – 35 puncte
 • ≥20 < 25% – 30 puncte;
 • ≥15 < 20% – 25 puncte;
 • ≥10 < 15% – 20 puncte;
 • ≥5 < 10% – 15 puncte;
 • < 5% – 0 puncte (proiect respins).

 

Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu- 40 puncte:

 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 • ≥80 < 90% – 35 puncte;
 • ≥70 < 80% – 30 puncte;
 • ≥60 < 70% – 25 puncte;
 • ≥50 < 60% – 20 puncte;
 • ≥40 < 50% – 15 puncte;
 • ≥30 < 40% – 10 puncte;
 • ≥20 < 30% – 5 puncte;
 • < 20% – 0 puncte (proiect respins)

 

Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

 

Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte

 • DA – 5 puncte;
 • NU – 0 puncte

 

Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 5 puncte;
 • < 10% 0 puncte;

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button