fbpx

Componenta dosar TVA 2017. Cum devenim platitori de TVA?

Pentru obtinerea codului de TVA in 2017 sunt necesare urmatoarele documente: Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice formularul 010 – Optiune Cerere tip de inregistrare in scopuri de TVA – formular 099 pentru solicitarile de inregistrare in sopuri de TVA conform art. 316, alin. (12). lit. a) din Codul Fiscal O declaratie pe proprie raspundere[…]

Ce putem achizitiona in cadrul programului Microindustrializare ?

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedura. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar; Contribuţie[…]