Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

SRL sau SRL-D ? Ce tip de societate sa imi fac?

Ce tip de societate sa imi fac-SRL vs SRL-D (1)

Tot mai des ne este adresata aceasta intrebare. Ce fel de societatea sa fac?  SRL sau SRL-D ?

Infiintarea unui SRL-D ( SRL DEBUTANT ) este foarte asemanatoare cu infiintarea unui SRL obisnuit.

Pentru a putea infiinta un SRL-D trebuie sa nu mai fi fost asociat/administrator in alta societate Spatiul Economic European si sa aveti capacitatea deplina de exercitiu.

 

Avantajele infiintarii unui SRL-D    [Download not found]

  1. Sunteti scutit de plata taxelor de inregistrare si inmatriculare la Registrul ComertuluiAproximativ 600 – 700 lei   –  Later uptade 31.03.2017:  Acum toate societatile beneficieaza de taxe 0 la infiintare.
  2. Sunteti scutit de la plata CAS angajator pentru maxim 4 salariati pe o perioada de 3 ani. La un salariu brut minim pe economie de 1450 lei vorbim de 198 lei pentru un angajat. Daca facem un calcul pe 4 salariati x 12 luni x 3 ani x 229 lei = 32.976 lei. Practic vorbim de o economie de 32.976 lei.  Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare  care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
  3. Puteti beneficia de fonduri nerambursabile de pana la 10.000 de euro.  Mai multe informatii despre Programul SRl-D puteti gasi aici.  Later uptade 31.03.2017:  Programul nu a mai fost bugetat in 2017
  4. Beneficiati de sprijin si instruire din partea OTIMMC in vederea obtinerii fondurilor nerambursabile.

 

Dezavantajele infiintarii unui SRL-D 

  1. In momentul in care Societatea isi pierde calitatea de Debutant trebuie platite la ONRC taxe de modificare denumire. Aproximativ 400-500 lei.  Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii: Later uptade 31.03.2017:  s-au scos taxele de modificari/mentiuni incepand cu data de 01.02.2017

a)la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;

b)la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1);

c)la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;

d)la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;

e)la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social. În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  1.  La infiintare nu iti poti selecta decat maxim 5 grupede activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
  2.   Să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;

 

Valentin Duta

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button